Desinfekce solárií

V provozovně Solárního Studia NAOMI se používají výhradně prostředky,

pomůcky a metody bezpečné pro zdraví, které odpovídají platným předpisům

zák. č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky k posuzování shody.

 

Čištění a desinfekce solária

Obsluha solárií provádí čištění a desinfekci strojů speciálně a důkladně po každém klientovi takto:

Mechanická očista solária:

Prvotní očištění plochy spodní akrylové desky, na které klient leží, obsluha solária umyje na vlhko teplou jarovou vodou pro setření potu a mastnoty z krémů solární kosmetiky.

Použité prostředky: Voda, jar, desinfekce

Desinfekce plochy solária po mechanické očistě:

Obsluha solária následně po mechanické očistě jarovou vodou nastříká desinfekci rozprašovačem na akrylovou desku, na které klient leží, vyčká 60 vteřin

a následně setře čistým celulózovým ubrouskem a po té vyleští.

Použité prostředky: Desinfekce Desclean, Solacryl, Clean krystal, TPH 5252, Incidur

Desinfekce brýlí:

Použité brýle do solária se nastříkají desinfekcí, která se nechá působit

cca 1 minutu a po té se setře a vyleští celulózovým ubrouskem.

Použité prostředky: Desinfekce Desclean, Solacryl, Clean krystal, TPH 5252, Incidur

 

Postupy při údržbě, čištění a desinfekci strojů byly řádně schváleny Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje.

(k nahlédnutí u obsluhy studia)